JAARSTUKKEN 2018

Balans en de toelichting

2.3.3 Investeringen met een maatschappelijk nut

Verloopstaat investeringen met een maatschappelijk nut

De belangrijkste investeringen in 2018 betreffen de investeringen in het verkeer (€ 3.077.000), waaronder de infrastructuur Roermondsplein. Daarnaast zijn grote investeringen gedaan in de openbare verlichting (€ 1.254.000).