JAARSTUKKEN 2018

Noordwest

Noordwest

In het wijkprogramma Noordwest bevinden zich de wijken Klarendal, Burgemeesterswijk / Hoogkamp, Schaarsbergen en omgeving, Sint Marten/Sonsbeek kwartier, Heijenoord en Lombok, Klingelbeek. Een beknopte beschrijving van de wijkkenmerken zijn in Staat van de stad opgenomen.

Lasten

Begroot € 27.439
Gerealiseerd € 30.315
Verschil € -2.876
ga terug