JAARSTUKKEN 2018

Dit zijn de jaarstukken 2018 van de gemeente Arnhem. In de jaarstukken wordt zowel beleidsinhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over de resultaten die in 2018 zijn behaald.

 • Verhouding Lasten Stad/Wijk
  Totaal

  € 846

  100,0 %

 • Verhouding Baten Stad/Wijk
  Totaal

  € 844

  100,0 %

 • Waar komt het geld vandaan
  Totaal

  € 845

  100,0 %

 • Lasten verdeeld naar wijken
  Totaal

  € 217

  100,0 %

 • Lasten verdeeld naar programma's
  Totaal

  € 629

  100,0 %