JAARSTUKKEN 2018

Balans en de toelichting

2.4 Financiële vaste activa

2.4 Financiële vaste activa

Verloopstaat financiële vaste activa

 

Specificatie kapitaalverstrekkingen deelnemingen

Op de deelneming BV Facility Point is een 100% voorziening in mindering gebracht.

Specificatie leningen woningbouwcorporaties

Specificatie overige leningen u/g

Specificatie overige uitzettingen

ga terug