JAARSTUKKEN 2018

Inclusief Arnhem

V05 Inclusief Arnhem

Alle Arnhemmers doen volop mee in de Arnhemse samenleving ongeacht achtergrond, beperkingen of seksuele voorkeur. Met inwoners, organisaties en instellingen wordt samengewerkt in een programma om dit te realiseren.

ga terug