JAARSTUKKEN 2018

Balans en de toelichting

2.3.1 Investeringen met een economisch nut

Verloopstaat Investeringen met een economisch nut: geen heffing

De belangrijkste investeringen in 2018 betreffen de investeringen in het nieuwe Filmhuis (€ 4.120.000), in Valkenhuizen (€ 1.406.000) en de renovatie / nieuwbouw in het speciale onderwijs (€ 5.137.000).