JAARSTUKKEN 2018

Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg

Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg

In het wijkprogramma Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg bevinden zich de wijken Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg/Holthuizen. Een beknopte beschrijving van de wijkkenmerken zijn in Staat van de stad opgenomen.

Lasten

Begroot € 25.845
Gerealiseerd € 26.835
Verschil € -990
ga terug