JAARSTUKKEN 2018

Presikhaaf

Presikhaaf

In het wijkprogramma Presikhaaf bevinden zich de wijken Presikhaaf West en Presikhaaf Oost. Een beknopte beschrijving van de wijkkenmerken zijn in Staat van de stad opgenomen.

Lasten

Begroot € 23.888
Gerealiseerd € 23.829
Verschil € 59
ga terug