JAARSTUKKEN 2018

De Laar, Elden

De Laar, Elden

In het wijkprogramma De Laar/Elden bevinden zich de wijken De Laar en Elden. Een beknopte beschrijving van de wijkkenmerken zijn in Staat van de stad opgenomen.

Lasten

Begroot € 16.619
Gerealiseerd € 17.408
Verschil € -788
ga terug