JAARSTUKKEN 2018

Schuytgraaf, Elderveld

Schuytgraaf, Elderveld

In het wijkprogramma Schuytgraaf/Elderveld bevinden zich de wijken Schuytgraaf en Elderveld. Een beknopte beschrijving van de wijkkenmerken zijn in Staat van de stad opgenomen.

Lasten

Begroot € 21.122
Gerealiseerd € 25.545
Verschil € -4.424
ga terug