JAARSTUKKEN 2018

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

In het wijkprogramma CSA bevinden zich de wijken Centrum, Spijkerkwartier en Arnhemse Broek. Een beknopte beschrijving van de wijkkenmerken zijn in Staat van de stad opgenomen.

Lasten

Begroot € 33.124
Gerealiseerd € 32.848
Verschil € 276
ga terug