JAARSTUKKEN 2018

Circulair Arnhem

V02 Circulair Arnhem

Arnhem streeft binnen ecologische randvoorwaarden naar efficiënt en maatschappelijk verantwoord omgaan met producten, materialen, hulpbronnen en het sluiten van kringlopen, zodat ook toekomstige generaties toegang tot materiële welvaart behouden. Dat betekent ook: werken aan nieuwe innovatieve vormen van (lokale en regionale) duurzame voedselvoorziening gericht op gezonder leven.

ga terug