JAARSTUKKEN 2018

Balans en de toelichting

2.14 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

2.14 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Specificatie totaal niet in de balans opgenomen verplichtingen

Specificatie verplichtingen personeel

Specificatie garantiebedragen uit borgstellingen

De gemeente heeft in 2017 besloten tot een maximum van € 10.052.000 garant te staan voor nog af te sluiten
leningen van de BNG aan het in 2017 verzelfstandigde Sportbedrijf Arnhem B.V. Van deze garantstelling is geen gebruik gemaakt per 31-12-2018. Sportbedrijf Arnhem B.V. heeft bij de BNG nog geen financiering aangetrokken.

Specificatie waarde resterende contractbedragen huurovereenkomsten

Specificatie uitstaande verplichtingen inkoopovereenkomsten

Specificatie uitstaande verplichtingen inkoopovereenkomsten

ga terug