JAARSTUKKEN 2018

Balans en de toelichting

2.2 Immateriële vaste activa

2.2 Immateriële vaste activa

Verloopstaat immateriële vaste activa

De belangrijkste investering in 2018 betreft de investering in de restauratie van de Eusebiuskerk (€ 1,4 miljoen).

ga terug