JAARSTUKKEN 2018

Wijken algemeen

Sinds 2017 zijn in het kader van 'Van Wijken Weten' acht wijkprogramma's ingesteld. De wijken kunnen zelf invloed uitoefenen om de beschikbare middelen zo in te zetten dat deze een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de wijk. In de wijkprogramma's zijn de beschikbare budgetten op wijkniveau opgenomen. In de acht wijkprogramma's wordt verantwoording gegeven over de doelen die specifiek voor de wijk zijn opgenomen. In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd op de financiële afwijkingen die voor alle acht wijken gelden.

Portefeuillehouder

Martien Louwers

Bijdrage vanuit stedelijke programma's op wijkprogramma's

Totaal

€ 215.278

100,0 %

Lasten Begroting versus Rekening Wijken

ga terug