JAARSTUKKEN 2018

Noordoost

Noordoost

In het wijkprogramma Noordoost bevinden zich de wijken Geitenkamp, Monnikenhuizen, Velperweg e.o., Alteveer en Cranevelt. Een beknopte beschrijving van de wijkkenmerken zijn in Staat van de stad opgenomen.

Lasten

Begroot € 23.183
Gerealiseerd € 24.218
Verschil € -1.035
ga terug