JAARSTUKKEN 2018

Overzicht subsidies

Subsidies met de grondslag begroting
In de MJPB 2018-2021 is een overzicht gegeven met de instellingen en het te subsidiëren bedrag per instelling. Door het vaststelling van deze begroting is de maximale subsidie per vermelde instelling voor 2018 vastgesteld. Hieronder is de besteding per instelling opgenomen.

Subsidies op basis van subsidieregelingen
In 2018 waren er verschillende subsidieregelingen op basis van de ASV. Hieronder is een overzicht opgenomen van deze subsidieregelingen en de instellingen waaraan in 2018 een subsidie is verstrekt.

ga terug