JAARSTUKKEN 2018

Malburgen

Malburgen

In het wijkprogramma Malburgen bevinden zich de wijken Malburgen West, Malburgen Oost (Noord), Malburgen Oost (Zuid), waaronder het Duifje en Immerloo. Een beknopte beschrijving van de wijkkenmerken zijn in Staat van de stad opgenomen.

Lasten

Begroot € 34.262
Gerealiseerd € 36.009
Verschil € -1.746
ga terug