JAARSTUKKEN 2018

Doorbraak naar werk

V03 Doorbraak naar werk

Iedereen heeft een talent. Iedereen heeft dromen in het leven. Te vaak blijven mensen zonder betaald werk aan de kant staan. Naarmate mensen langer niet meer deelnemen aan het arbeidsproces worden de kansen op werk steeds kleiner. Een samenleving die structureel mensen uitsluit is niet houdbaar. Dit vraagt om een doorbraak want is er veel werk, de economie trekt aan, er is vraag naar meer onderhoud, toezicht, zorg, etc. In deze veranderopgave wordt gezocht naar uitbreiding van de mogelijkheden om talenten en dromen van mensen, die langdurig afhankelijk zijn van een uitkering, te koppelen aan de vraag naar werk.

ga terug