JAARSTUKKEN 2018

College van Burgemeester en wethouders

Cathelijne Bouwkamp

Groen Links, 1e locoburgemeester

Cathelijne Bouwkamp

Mijn taken binnen het college zijn

Groen Links, 1e locoburgemeester

  • Duurzaamheid
  • Groen
  • Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet
  • Openbare ruimte
  • Asielzaken
  • Vluchtelingenzaken
  • Dierenwelzijn
  • Project Oostelijk centrumgebied
  • Project Centrum Zuid
  • G32 fysieke pijler
ga terug