JAARSTUKKEN 2018

College van Burgemeester en wethouders

Martien Louwers

PVDA, 4e locoburgemeester

Martien Louwers

Mijn taken binnen het college zijn

PVDA, 4e locoburgemeester

  • Werk en Inkomen
  • Wijksturing en Wijkzaken
  • Schulddienstverlening
  • Inclusie: inclusief diversiteit, emancipatie, integratie
  • Welzijn: Maatschappelijke opvang, welzijn, ouderenbeleid en vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
  • Burgerparticipatie
ga terug