JAARSTUKKEN 2018

College van Burgemeester en wethouders

Ronald Paping

Groen Links, 5e locoburgemeester

Ronald Paping

Mijn taken binnen het college zijn

GroenLinks, 5e locoburgemeester

  • Financiën
  • Wonen
  • Armoedebeleid
  • Vergunningen en handhaving
  • Project Malburgen
  • Project Presikhaaf
  • Project Park Lingezegen
ga terug