JAARSTUKKEN 2018

College van Burgemeester en wethouders

Roeland van der Zee

VVD, 2e locoburgemeester

Roeland van der Zee

Mijn taken binnen het college zijn

VVD, 2e locoburgemeester

  • Vastgoed
  • Grondzaken
  • Mobiliteit: inclusief duurzame mobiliteit
  • Zorg: WMO, Sociale wijkteams, Inkoopmodule spec.zorg/ deelname regionaal b.o. publieke gezondheid ca., huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Project Blauwe Golven
  • Project Stadsblokken-Meinerswijk
  • Project Arnhem Centraal
ga terug