JAARSTUKKEN 2018

College van Burgemeester en wethouders

Jan van Dellen

VVD, 6e locoburgemeester

Jan van Dellen

Mijn taken binnen het college zijn

VVD, 6e locoburgemeester

  • Economische zaken/ Acquisitie: Van Bedrijven Weten, Circulaire economie, G32 economische pijler, Regio, Provincie, Citymarketing
  • Sport
  • Publieke dienstverlening
  • Automatisering
  • Personeel en Organisatie
  • Bedrijfsvoering
  • Communicatie
  • Project Kleefse Waard
ga terug