JAARSTUKKEN 2018

College van Burgemeester en wethouders

Ahmed Markouch

Burgemeester

Ahmed Markouch

Mijn taken binnen het college zijn

  • Openbare orde en veiligheid
  • Veiligheidshuis
  • Regionale samenwerking
  • Externe relaties
  • Integriteit
  • Lobby
  • G32 Algemeen bestuur
  • Herdenken
ga terug