JAARSTUKKEN 2018

Verkeer, vervoer en waterstaat

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000  bedragen positief zijn voordelig en negatief zijn nadelig

ga terug