JAARSTUKKEN 2018

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting

Begrotingsanalyse

Begrotingsanalyse

Hieronder volgt een overzicht van alle door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen in 2018 vanaf de vaststelling van de MJPB 2018-2021

Specificatie vastgestelde begrotingswijzigingen

ga terug