JAARSTUKKEN 2018

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting

Onvoorzien / strikt onvermijdbaar

Onvoorzien/ strikt onvermijdbaar

In de begroting is in Regulier Programma 9 Financiën en Bedrijfsvoering een bedrag opgenomen voor zowel incidentele als structurele onvoorziene lasten. Voor de incidentele onvoorziene lasten (= onvoorzien) wordt jaarlijks een bedrag opgenomen van € 272.000. Voor de post voor structurele onvoorziene lasten (= strikt onvermijdbaar) wordt jaarlijks een bedrag van € 767.000 gereserveerd. Er zijn in 2018 geen onvoorziene lasten geweest.

Specificatie onvoorzien / strikt onvermijdbaar

ga terug