JAARSTUKKEN 2018

Economie

Indicatoren

Er zijn indicatoren vanuit het Rijk (Besluit Begroten en Verantwoorden) verplicht dienen te worden opgenomen in de begroting. De verplichte indicatoren voor dit programma zijn hieronder opgenomen. Zie voor meer informatie de website waarstaatjegemeente.