JAARSTUKKEN 2018

Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Financieel overzicht

Bedragen x € 1.000  bedragen positief zijn voordelig en negatief zijn nadelig

ga terug