JAARSTUKKEN 2018

Veiligheid

Raad en Beleid

Raadsonderwerpen in 2018

  • Integraal Veiligheidsbeleid; Kadernota Veiligheid 2018-2022; "Arnhem; Veilige Stad";
  • Onderzoeksresultaat Leefbaarheid & Veiligheid in de wijken;
  • aanpassing APV voor aanpak Woonoverlast.

Actuele beleidskaders