JAARSTUKKEN 2018

Vitale economie Arnhem Nijmegen

Wat hebben we gedaan

Bruisende Binnenstad aan de rivier
Arnhem heeft ingezet op een dynamische centrum, ook voor de regio. Arnhem heeft, samen met Nijmegen en vanuit de Investeringsagenda, gewerkt aan een bruisende binnenstad aan de rivier. Hierbij is gezocht naar complementariteit en samen sterker worden. Ook wordt samen gewerkt aan de transformatie van 'place to buy' naar 'place to meet' van beide binnensteden en heeft bijvoorbeeld een verkenning plaatsgevonden naar de culturele versterking (025). Daarnaast is gewerkt aan de stedelijke ontwikkeling van het centrum en de bereikbaarheid van de binnenstad van Arnhem. Zie concrete voorbeelden in R2 Verkeer en Vervoer, R3 Economie, R5 Cultuur, Recreatie en Sport en R8 Wonen en Ruimte.

Health en energy versterken
Om opstartende energiebedrijven te stimuleren heeft de gemeente Arnhem bijgedragen aan het incubatorprogramma Generation E en heeft de gemeente in samenwerking met het bedrijfsleven een Energy Scale up challenge gefinancierd. Dit past binnen de aanpak om nieuwe energiegerelateerde bedrijven naar Arnhem te trekken met daarin de focus op waterstof, ict/ smartgrids en energieopslag. Daarnaast is gestart met de aanpak om van Industriepark Kleefswaard, Arnhems Buiten en de campussen HAN/ Van HAL Larenstein aantrekkelijke kennis- en werklocaties te maken op het gebied van energie. Om de verschillende projecten binnen Hotspot Energy aan te jagen en verdere samenwerking te stimuleren is een externe coördinator vanuit Stichting Kiemt aangesteld.

Slimme Duurzaamheid
In 2018 is richting gegeven aan invulling van het thema Circulaire Economie in Arnhem. Arnhem richt zich vanaf 2018 op Circulaire economie binnen eigen inkoopvraagstukken. Daarnaast wordt zoveel mogelijk gekeken hoe circulaire economie vorm kan krijgen in de bouw of renovatie van eigen vastgoed en worden ondernemers in de stad zoveel mogelijk gefaciliteerd om hun bedrijfsprocessen en/ of producten circulair te maken.

Mobiliteit en infrastructuur
In 2018 is gestart met het uitvoeren van de visie 'De Arnhemse Binnenstad binnen bereik'. In 2018 is de walstroom in de haven in gebruik genomen waardoor geen generatoren meer nodig zijn om schepen van stroom te voorzien. Hierdoor is het vervoer over het water schoner geworden en daarmee ook aantrekkelijker.
Het doortrekken van de A15 is helaas weer uitgesteld waardoor de druk op de wegen rond Arnhem groot blijft.
Er is verder gewerkt aan het netwerk van snelfietspaden waardoor bereikbaarheid van binnenstad, werklocaties en andere plekken van de stad, per fiets steeds aantrekkelijker wordt.

Afhandeling Amendementen MJPB 2018-2021
Voor de stand van zaken amendementen MJPB 2018-2021 wordt verwezen naar R3 Economie