JAARSTUKKEN 2018

Financiering

De economie en ontwikkelingen in de rente

De economie, zowel in Europa als in Nederland, zit al een aantal jaren in de lift en sinds 2016 begint ook de inflatie aan te trekken. De inflatie schommelt in 2018 rond de 2%, het streefniveau van de ECB.
Bij zo'n economisch beeld hoort een rente, die op een hoger niveau ligt dan de afgelopen jaren. De ECB gaat dan ook in 2019 het opkoopprogramma van (staats-)obligaties afbouwen. De economie wordt sterk genoeg geacht om een hogere rente te kunnen dragen.
De rente voor langlopende leningen is nog steeds erg laag en de verwachting is dat de rente voorlopig ook wel laag zal blijven omdat een forse stijging van de inflatie niet wordt verwacht en omdat er erg veel geld beschikbaar is op de kapitaalmarkt. Met zekerheid zal het moment komen dat de rente sneller naar hogere niveaus zal stijgen, maar dat moment kan niemand voorspellen.
Voor de financieringsfunctie is het zaak om alert te blijven op deze ontwikkelingen. De gemeente (en dus de belastingbetaler) is erbij gebaat activiteiten zo goedkoop mogelijk en toch veilig te kunnen financieren, wat betekent dat de huidige, lage rente lang in de boeken blijft door leningen met lange looptijden af te sluiten. Daarnaast is het zaak om een open oog te houden voor de economische en financiële ontwikkelingen, zodat een stijging van de rente de gemeente niet overvalt.