JAARSTUKKEN 2018

Gezondheid en Milieu

Raad en Beleid

Raadsonderwerpen in 2018
Volksgezondheid

  • Vaststelling lokaal gezondheidsbeleid 2018 e.v. jaren.

Riolering

  • Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 (GRP5) liep eind 2018 af. Met de invoering van de Omgevingswet, verwachting 2021, vervalt de wettelijke verplichting van het hebben van een GRP. Het huidige GRP is verlengd. Klimaatadaptatie binnen de huidige (financiële) kaders van het GRP ingepast.
  • Watervisie (gezamenlijk visie van gemeente en beide waterschappen als opvolger van het Waterplan Arnhem 2009-2015).

Afval

  • De invoering van Diftar is in juli 2018 uitgesteld. De keuze voor een nieuwe startdatum is nog niet gemaakt, de huidige voorbereidingen richten zich op invoering in 2020.

Actuele beleidskaders