JAARSTUKKEN 2018

Verbonden partijen

Overzicht Verbonden partijen

Hierna wordt per verbonden partij gegevens weergegeven. Naast stamgegevens zijn dit, het bestuurlijke en financiële belang, financiële gegevens over het vermogen en resultaat (indien beschikbaar), actuele ontwikkelingen en de weergave van het risicoprofiel.

Sorteren op

Besloten Vennootschappen

Naamloze Vennootschappen

Stichtingen

Gemeenschappelijke Regelingen